Scholen

Een hoogbegaafd kind haalt de eerste schooljaren hoge cijfers, zonder daar veel voor te doen. Maar als de lesstof moeilijker wordt, blijkt het kind cruciale vaardigheden te missen.

Wat verbaal nog prima ging, denk aan een spreekbeurt, blijkt op papier onnauwkeurig en onvoldoende. Plannen, structureren; het zijn net de vaardigheden die andere kinderen wel ontwikkeld hebben, omdat ze al eerder hebben moeten leren leren.

Opeens kan het kind dan het niveau in de klas niet meer ‘aan’. Terwijl het allang heeft laten zien cognitief sterk te zijn. Fouten leiden tot frustratie, frustratie wordt verdriet en vriendschappen kunnen lastig worden. Het kind kan geïsoleerd raken.

Dan kom ik graag, heel graag, ondersteuning bieden. Maar liever nog: een flinke stap eerder.

Stap 1. Ik help je hoogbegaafdheid signaleren
Onderpresteren, uit het raam staren, moeite met samenwerking, teruggetrokken gedrag, niet meer meedoen- het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Maar dat hoeft niet. Daarom geef ik docenten en leerkrachten een handleiding waarmee je hoogbegaafdheid eenvoudig signaleert. Dat is stap 1.

Stap 2. Ik help je leren leren
Gelukkig kun je ook een hoogbegaafd kind leren leren. Leren plannen bijvoorbeeld, of leren structureren. Of leren fouten maken. We maken de kinderen volledig eigenaar van hun leerproces: ze krijgen grip. Voor hen een verademing, waardoor ze een enorme sprong vooruit maken. En dat zie je.

Voorwaarde is wel, dat de aangeboden lesstof past bij zijn – of haar – bijzondere kijk op de wereld en capaciteiten.
Zodat zij betere aansluiting vinden bij de wereld zoals deze is.

Stap 3. Verrijk je les voor kinderen die anders leren
Voor leerkrachten en docenten ontwikkel ik lesverrijking, die je eenvoudig in je programma integreert. We bekijken samen welke stof je voor het hoogbegaafde kind gerust achterwege kunt laten.

Mijn belangrijkste doelstelling is dat ze zich goed voelen over zichzelf. Dat schept weer ruimte voor andere ontwikkeling.

Dat blijkt dan opeens heel hard te kunnen gaan. En het mooie is: alle kids in de groep liften mee. De sfeer krijgt een hele happy impuls.

Concrete uitdagingen die ik graag aanga:
- lessen en programma’s op maat aanpassen voor leerkrachten en leerlingen
- kinderen met succes en plezier laten presenteren
- kinderen leren omgaan met frustratie
- acceptatie van vitamine F: frustratie, fouten en falen. Heel gezond!
- kinderen leren lezen
- kinderen leren samenwerken
- kinderen aanspreken op hun scheppende vermogen, door ze zelf producten te laten ontwerpen
- ...maar ook dat zelfde, scheppende vermogen begrenzen. Om ruimte te creëren voor schools stampwerk. Echt: het kan.

Altijd op maat
De duur van een project varieert. Je kunt me inschakelen voor het opzetten van een Plusklas, of voor het verrijken van het schoolbrede lesaanbod. Dat duurt een aantal maanden tot een jaar. Maar ik doe ook korte trajecten: zo stap ik in op een bepaald thema of geef ik bijvoorbeeld een aantal workshops. Via het zorgarrangement kom ik eventueel een paar keer langs op aanvraag.

Het resultaat?
Door de kinderen op maat gemaakte lessen te geven, krijgen ze grip op zichzelf. Ze durven weer van zich te laten horen, of hebben het juist niet meer nodig om heel hard om aandacht te vragen. Ze stoppen met onderpresteren en vinden hun plek weer in de groep.

Ze gaan leren weer een feest vinden! Of juist gewoon stom.
Inderdaad, net als alle andere kinderen.

Wil je afspreken?