Skip to main content

Afspreken

Afspreken?
Bel of mail me gerust voor een eerste gesprek. Dat kost niets en kan op school of thuis. Kennismaken in mijn praktijk kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

Ilona Matla
Amsterdam
info@ilonamatla.nl
06-53350478

Werkwijze en privacy
Ik ga zorgvuldig om met alle informatie die mij verstrekt wordt. Mijn privacyreglement vind je hier.

Mocht je een didactisch onderzoek willen laten afnemen, vul dan dit Toestemmingsformulier in.

Op al mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ik ben lid van de Europese ECHA vereniging (European Council for High Ability) en onderschrijf de ethische gedragscode van het NOBCO.
Ik ben als specialist hoogbegaafdheid geregistreerd in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) en als expert beelddenken bij het Instituut Kind in Beeld.
Bij onverhoopte klachten volg ik de klachtenprocedure zoals omschreven in het reglement van de Vereniging ECHA Nederland.