Skip to main content

Scholen

Een hoogbegaafde leerling is net een ‘gewone’ leerling. Er is niet één mal waarin iedereen past. Je ziet evenveel verschillen. Er zijn wel een paar dingen die je vaker tegenkomt. Vaak halen ze de eerste schooljaren prima cijfers, zonder daar veel voor te doen. Maar als de lesstof moeilijker wordt, blijkt de leerling cruciale vaardigheden te missen.

Wat verbaal nog prima ging, denk aan een spreekbeurt of presentatie, blijkt op papier onnauwkeurig en onvoldoende. Plannen, structureren; het zijn net de vaardigheden die andere leerlingen wel ontwikkeld hebben, omdat die al eerder hebben moeten leren leren.

Opeens lijkt de leerling dan het niveau in de klas niet meer aan te kunnen. Terwijl het allang heeft laten zien cognitief sterk te zijn. Ze staan ‘uit’, of in ieder geval onvoldoende ‘aan’. Fouten leiden tot frustratie, frustratie wordt verdriet en vriendschappen kunnen lastig worden. De leerling kan geïsoleerd raken. En soms helpt de pubertijd dan ook niet.

Dan kom ik graag, heel graag, ondersteuning bieden. Maar liever nog: een flinke stap eerder. Ik zie veel overeenkomsten in de problematiek in het primair- en voortgezet onderwijs. Maar natuurlijk zijn er ook duidelijke verschillen. Wat geldt voor het onderwijs aan leerlingen, geldt voor mijn begeleiding en aanpak: het gaat altijd om maatwerk. In dit team, in onder- of bovenbouw, in jouw groep of voor jouw vak.

Stap 1. Ik help hoogbegaafdheid signaleren

Onderpresteren, uit het raam staren, moeite met samenwerking, teruggetrokken of juist heel druk gedrag, niet meer meedoen– het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Maar dat hoeft niet. Daarom geef ik docenten en leerkrachten een praktische handleiding waarmee je hoogbegaafdheid eenvoudig signaleert. Dat is stap 1.

Blijft er twijfel, is het complex, dan kan ik -in overleg- een didactisch onderzoek bij de leerling afnemen. Dat biedt dan vaak veel aanvullende informatie.