Skip to main content

Scholen

Stap 2. Ik help je leerlingen leren leren

Gelukkig kun je ook een hoogbegaafde leerling leren leren. Leren plannen bijvoorbeeld, of leren structureren. Of leren fouten maken. We maken de leerlingen volledig eigenaar van hun leerproces: ze krijgen grip. Voor hen een verademing, waardoor ze soms een stap, soms een enorme sprong vooruit maken. En dat zie je.

Voorwaarde is wel, dat de aangeboden lesstof past bij zijn – of haar – bijzondere kijk op de wereld en capaciteiten. Zodat zij betere aansluiting vinden bij de wereld zoals deze is. Dat vraagt meestal een hele andere, doelgerichte ‘top-down’ les- of studieaanpak.

Stap 3. Ik help je lessen te verrijken

Met leerkrachten en docenten bekijk ik de aanwezige materialen en methoden en zoeken we uitvoerbare mogelijkheden om het onderwijsaanbod te verrijken en ‘passend’ te maken. Ook bekijken we samen welke stof je voor hoogbegaafde leerlingen gerust kunt schrappen.

Mijn belangrijkste doelstelling is dat ze zich goed voelen over zichzelf. En jij als leerkracht of docent ook. Dat schept weer ruimte voor andere ontwikkeling.

Dat blijkt dan opeens heel hard te kunnen gaan. En het mooie is: andere leerlingen liften mee. De sfeer krijgt een mooie impuls.

Stap 4. Ik help de school om te verankeren

Sommige scholen willen de aandacht voor hoogbegaafde leerlingen verder verdiepen. Dan is naast het versterkte onderwijs in de reguliere klassen meestal nog iets ‘extra’s’ nodig. In het primair onderwijs bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas of groep 9. In het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld met een ‘schakeljaar’ of specifieke projecten ‘buiten de klas’.

Ik kan helpen bij verdiepen en verankeren. Door visie en beleid te ontwikkelen die past bij de school en de populatie. Door met leerkrachten of docenten leerlijnen en doelgericht aanbod te ontwikkelen. Door te coachen en te begeleiden waar nodig.