Skip to main content

Scholen

Concrete uitdagingen die ik graag aanga:

  • visie ontwikkelen en ondersteunen bij de implementatie en verankering
  • trainingen, workshops, masterclasses verzorgen voor teams/afdelingen of IB-ers/ZOCO’s
  • leerkrachten/docenten individueel coachen en begeleiden bij het ‘op maat’ aanpassen van het onderwijsaanbod
  • individuele of kleine groepen leerlingen begeleiden op basis van een zorgarrangement
  • afnemen van een didactisch onderzoek bij individuele leerlingen met specifieke hoogbegaafdheidsproblematiek

De duur van de trajecten varieert en de invulling is altijd maatwerk.

Eigen gevisualiseerde mini-handleidingen per bouw en thema