Skip to main content

Scholen

Concrete uitdagingen die ik graag aanga:

  • visie ontwikkelen en ondersteunen bij de implementatie en verankering
  • trainingen, workshops, masterclasses verzorgen voor teams/afdelingen of IB-ers/ZOCO’s
  • leerkrachten/docenten individueel coachen en begeleiden bij het ‘op maat’ aanpassen van het onderwijsaanbod
  • individuele of kleine groepen leerlingen begeleiden op basis van een zorgarrangement
  • afnemen van een didactisch onderzoek bij individuele leerlingen met specifieke hoogbegaafdheidsproblematiek

De duur van de trajecten varieert en de invulling is altijd maatwerk.

Het resultaat?

Ik zie vaak dat een gerichte aanpak helpt om leerlingen:

  • zelf én met anderen met succes en plezier te laten presenteren
  • vitamine F te accepteren: frustratie, fouten en falen. Heel gezond!
  • te leren leren en/of studeren
  • aan te spreken op hun scheppende vermogen, door ze zelf producten te laten ontwerpen
  • …maar ook dat zelfde, scheppende vermogen begrenzen. Om ruimte te creëren voor schools stampwerk. Echt: het kan.

Leerlingen durven weer van zich te laten horen, of hebben het juist niet meer nodig om heel hard om aandacht te vragen. Ze stoppen met onderpresteren en vinden hun plek weer in de klas. En vaak ook thuis.

Ze gaan leren weer een feest vinden! Of juist gewoon stom.

Inderdaad, net als alle andere leerlingen.

Wil je afspreken?